Usluge prevoza za Narodno pozorište Užice - odluka o dodeli ugovora

30 Maj

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Ужице доноси:

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: понуда бр. 451/19 од 24.05.2019. године понуђача "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" Трнава-Каран

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966